Zamknięcie odcinka DK1

Wykonawca inwestycji budowy autostrady A1 informuje, że w związku z montażem belek nośnych i zmianą lokalizacji sygnalizatorów odcinek DK1 pomiędzy skrzyżowaniem w Kościelcu i Łochyni zostanie zamknięty dla ruchu w dniach 19/20 – 20/21.11.2019 w godzinach 23.00-5.00.