Projekty unijne

W dziale "załączniki" dostępne są materiały dotyczące:


Plik "„Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę - Bogumiłek” 


Plik "Termomodernizacja DPS Lelów" - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie

Plik „warsztaty Bogumiłek po zakończeniu " - „Równe szanse - lepszy start” nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Szkole Specjalnej Przysposabiającej w Bogumił ku – działanie 12.2.2

Plik „DPS Lelów” - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie – działanie 4.3.2

 

Plik „warsztaty ZSP Koniecpol” - Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu  - działanie 12.2.2


Plik "Termomodernizacja internatu SOSW"  Termomodernizacja internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku – działanie 4.3.2

 

Plik "Warsztaty zs w Złotym Potoku - Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku - działanie 12.2.2

Plik "Termomodernizacja DPS Lelów - po zakończeniu" - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie