Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Częstochowskim:

Od dnia 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,

o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4. nieodpłatną mediację, lub

5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Edukacja prawna obejmuje:

działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1. prawach i obowiązkach obywatelskich,

2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości - na temat nieodpłatnej pomocy prawnej - https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


Miejsca, gdzie w Powiecie Częstochowskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w 2019 roku

Punkt nr 1, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

Budynek Urzędu Gminy Mykanów, 

42-233 Mykanów 

ul. Samorzadowa 1,

 tel. 795-795-747; 

e-mail: kancelaria@rozniewska.pl


Poniedziałek: 11:30 - 15:30

Wtorek: 13:00 - 17:00

Budynek Urzędu Gminy Kłomnice, 

42-270 Kłomnice 

ul. Strażacka 20, 

tel. 795-795-747; 

e-mail: kancelaria@rozniewska.pl


Środa: 8:00 - 12:00

Czwartek: 8:00 - 12:00


Budynek Urzędu Gminy Kruszyna, 

42-282 Kruszyna 

ul. Kmicica 5, 

tel. 795-795-747; 

e-mail: kancelaria@rozniewska.pl Piątek: 8:00 - 12:00

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116 


 Punkt nr 2, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie, 

42-256 Olsztyn 

Pl. Piłsudskiego 15 

tel. 795-795-747; 

e-mail: kancelaria@rozniewska.pl


Poniedziałek: 13:00 - 17:00


Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Środa: 13:00 - 17:00

Czwartek:13:00 - 17:00


Budynek Urzędu Gminy Mstów, 

42-244 Mstów 

ul. 16-go Stycznia 14

tel. 795-795-747; 

e-mail: kancelaria@rozniewska.pl


Wtorek: 13:00 - 17:00

Budynek Urzędu Gminy Janów, 

42-253 Janów 

ul. Częstochowska 1

tel. 795-795-747; 

e-mail: kancelaria@rozniewska.pl


Piątek: 13:00 - 17:00

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116 


Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

Budynek Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, 

42-260 Kamienica Polska, 

ul. Konopnickiej 12

  tel. 795-795-747; 

e-mail: kancelaria@rozniewska.pl


Poniedziałek: 8:00 - 12:00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Środa: 8:00 - 12:00


Budynek Urzędu Gminy Konopiska, 

42-274 Konopiska 

ul. Lipowa 5, 

tel. 795-795-747; 

e-mail: kancelaria@rozniewska.pl


Wtorek: 8:00 - 12:00

Piątek: 8:00 - 12:00

Budynek Urzędu Gminy Starcza, 

42-261 Starcza 

ul. Gminna 4, 

tel. 795-795-747; 

e-mail: kancelaria@rozniewska.pl

Czwartek: 8:00 - 12:00

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116 


 Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

Budynek Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 

42-200 Częstochowa, 

ul. Tkacka 5, 

tel. 34/ 322-92-01

Poniedziałek: 11:00 - 15:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Czwartek: 14:00 - 19:00


Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rędziny, 

42-274 Rędziny 

ul. Mickiewicza 7, 

tel. 34/320-19-98

Wtorek: 14:00 - 18:00


Budynek Urzędu Gminy Poczesna, 

42-262 Poczesna 

ul. Wolności 2, 

tel. 34/327-41-16 

Środa: 11:00 - 15:00

Budynek Urzędu Miasta Blachowni, 

42-261 Blachownia 

ul. Sienkiewicza 22,             

tel. 34/327-04-09

Piątek: 11:00 - 15:00


Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie oraz radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

 

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

Budynek Starostwa Powiatowego w Koniecpolu, 

42-230 Koniecpol, 

ul. Chrząstowska 8 , 

tel. 34/ 355-14-67, 355-14-73 Poniedziałek: 11:30 - 15:30

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Czwartek: 11:00 - 15:00


Budynek Urzędu Gminy w Przyrowie, 

42-248 Przyrów 

ul. Częstochowska 7,             

tel. 34/355-41-20

Wtorek: 12:00 - 16:00


Budynek Urzędu Gminy Lelów, 

42-235 Lelów 

ul. Szczekocińska 18, 

tel. 34/355-01-21

Środa: 11:30 - 15:30

Budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, 

42-265 Dąbrowa Zielona                    

pl. Kościuszki 31, 

tel. 34/355-50-18

Piątek: 9:00 - 13:00

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie oraz radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.