Projekty unijne


Powiat Częstochowski jest realizatorem projektu grantowego „Cyfrowy powiat”wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, który zakłada modernizację obecnie funkcjonującej wewnętrznej infrastruktury sieciowej i rozbudowę serwerowni, zakup nowej macierzy dyskowej i stacji roboczych a także wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa i przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Wartość projektu: 350 000,00 zł.

Wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 350 000,00 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU.Kliknij, aby przejść dalej „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy”
Kliknij aby przejść dalej „Efektywny pracownik pomocy społecznej”


Kliknij aby przejść dalej „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego...”Kliknij, aby przejść dalej, Kształcenie w młodości sukces w przyszłościKliknij, aby przejść dalej „Scalanie gruntów” realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Kliknij, aby przejść dalej, Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę