Wzorowa jednostka

Za miłość do przyrody,  bezinteresowne poświęcanie własnego czasu oraz ochronę wód na terenie powiatu częstochowskiego zostali wyróżnieni strażnicy Społecznej Straży Rybackiej.

26 stycznia, Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński, Członek Zarządu Powiatu Adam Morzyk i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Marian Stępień wręczyli dyplomy uznania dla osób, które wykazały się w minionym roku szczególnymi zasługami, a byli to:

1. Maciej Waligóra

2. Jarosław Mrożek

3. Robert Stachurski

4. Andrzej Gałązka.

W uroczystym spotkaniu uczestniczył również Komendant Społecznej Straży Rybackiej Robert Amborski, który został wyróżniony w uznaniu za wieloletnią współpracę ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie i działalność na rzecz ochrony wód na terenie powiatu częstochowskiego.

Społeczna Straż Rybacka prowadzi zarówno akcje przeciw kłusownicze (często we współpracy z policją), jak i kontroluje wędkarzy łowiących na terenie powiatu. W tak uroczystym dniu życzymy wszystkim strażnikom i Panu Komendantowi, zdrowia oraz jak najmniej interwencji związanych z nielegalnym połowem ryb.