VII Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku Angielskim


22 października 2019 roku w SP w Kłomnicach odbył się VII Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku Angielskim.

 

Na zaproszenie organizatorek odpowiedziało 17 młodych wokalistów z terenu powiatu częstochowskiego oraz Częstochowy. 

Jurorzy ocenili poprawność językową, interpretację i wykonanie utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne. W czasie oczekiwania na wyniki konkursu entuzjaści śpiewu i tańca mieli okazję do wspólnej zabawy podczas występów tanecznych, które przygotowali uczniowie klas VI a oraz VII. 

Jury w składzie: Aneta Prokop, Marta Gonera, Marcin Gała oraz Paweł Leśniak - wyłoniło zwycięzców konkursu. 

Grand Prix - Laura Grabarczyk, SP w Zawadzie

I miejsce - Katarzyna Pacak, SP nr 29 w Częstochowie

II miejsce - Bartosz Bąk, SP w Kłomnicach

III miejsce - Natalia Tomzik, SP nr 29 w Częstochowie

Wyróżnienia:

Klaudia Marchwińska, SP nr 37 w Częstochowie

Oliwia Świąć, ZSP w Mykanowie

Zuzanna Habrajska, ZSP nr 1w Częstochowie 

Maja Gajewicz, SP w Rzerzęczycach

Wyróżnienie za kreację sceniczną:

Zofia Gadzalińska, SP nr 37 w Częstochowie

Celem konkursu było promowanie piosenki jako formy nauki języka obcego. Ponadto konkurs służył integracji uczniów z różnych szkół oraz dał okazję do skonfrontowania własnych umiejętności wokalno-językowych z umiejętnościami innych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, natomiast wyróżnieni przez Jury zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, którymi byli: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wydawnictwo Macmillan oraz Oxford University Press. 

Organizatorki konkursu: Agnieszka Kloczkowska oraz Joanna Suliga serdecznie dziękują wszystkim występującym, a także nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowania młodzieży do występów.