Scalanie w Lubojence i Lubojnie wchodzi w nowy etap

Prace nad gruntowną konserwacją i renowacją rowów melioracji szczegółowej oraz przebudową przepustów mogą obserwować mieszkańcy Lubojenki w gminie Mykanów.


30 września, przeglądu postępu prac realizowanych na zlecenie Powiatu Częstochowskiego, dokonali Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie Małgorzata Kuk oraz Joanna Drobina, inspektor w Wydziale GN. W spotkaniu uczestniczyli również Rafał Strzoda, przedstawiciel wykonawcy robót oraz Konrad Galant, Inspektor nadzoru.  

- Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o. z Lublińca, a nadzór nad tymi robotami sprawuje AK-BUD Konrad Galant.  Wartości przedmiotowych prac z nadzorem inwestorskim wyniesie aż 914.354,76 zł – informuje Małgorzata Kuk.

Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Poniższe zdjęcia prezentują teren zarówno przed wykonaniem prac, jak i trakcie robót.