Rozpoczęcie roku szkolnego w LO w Kamienicy Polskiej


2 września rozpoczęto rok szkolny w Liceum w Kamienicy Polskiej. Uroczyście powitano uczniów klas pierwszych oraz przedstawiono plany na ten rok szkolny. W związku z przeprowadzoną reformą szkolnictwa należy uznać rok 2019/2020 za szczególny.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej to szkoła o długiej i bogatej tradycji, oferujące swoim uczniom kameralną atmosferę i indywidualne podejście. Inauguracji towarzyszył podniosły patriotyczny nastrój, a dyrektor szkoły Iwona Choła przypominała motto szkoły w Kamienicy Polskiej OMNES UNUM SIMUS. Pierwszego dnia szkoły wręczono nowym uczniom legitymacje oraz przekazano najistotniejsze informacje dotyczące procesu kształcenia. 

Wśród przybyłych gości znaleźli się Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat oraz członek Zarządu Powiatu Adam Morzyk. Przedstawiciele naszego Powiatu zgodnie podkreślali rolę jaką szkoła odgrywa w systemie edukacyjnym oraz potrzebę funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej. 

Uroczystości szkolne zakończyła akademia poświęcona tragedii II Wojny Światowej zorganizowana przez uczniów.