Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwałą nr XV/132/2020 Rada Powiatu Częstochowskiego przyjęła sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2019 roku.


Sprawozdanie dostępne w załączniku.