Publiczny Transport Zbiorowy – Nowe Regulacje

Co dalej z organizacją regularnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym? Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy szkolenia zorganizowanego z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Częstochowie.


21 sierpnia na szkolenie prowadzone przez Piotra Mikiela* zaproszeni zostali przedstawiciele gmin powiatu częstochowskiego, powiatów ościennych – kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego, radomszczańskiego, a także miasta Częstochowy i przewoźników działających na terenie powiatu częstochowskiego.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o rządowych propozycjach zmian w ustawie o publicznym transporcie drogowym, zapoznali się z harmonogramem działań związanych z uruchomieniem przewozów użyteczności publicznej (planowanie, przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia) oraz z warunkami dofinansowania przewozów lokalnych i regionalnych z budżetu państwa.*Piotr Mikiel - prawnik, legislator; współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym z zakresu publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego; wieloletni pracownik ministerstwa transportu; ekspert ds. międzynarodowego transportu drogowego Komitetu Transportu PAN.