Powiatowa Komunikacja Autobusowa

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Członkiem Zarządu Adamem Morzykiem podpisali umowę z przedsiębiorstwem JuraBus na obsługę części linii powiatowych w roku 2024r. Umowa dotyczy linii komunikacji zbiorowej o nr : 111, 112, 115, 117, 141 oraz nowo utworzonej 119 z Drohlina do Częstochowy przez Przyrów, Janów i Olsztyn. Linia ta od marca docierać będzie do centrum przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego poprzez ul. Krakowską.  Wartość usługi to kwota blisko 5,5 mln. zł. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w większości pasażerowie będą podróżować nowymi pojazdami, co znacząco zwiększy komfort i bezpieczeństwo.