Po XXII Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego

11 lutego o godzinie 10:00 odbyła się w trybie zdalnym XXII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.

Po przyjęciu porządku obrad Prezes Ludowego Klubu Sportowego Kmicic w Częstochowie Stanisław Sączek goszczący na XXII Sesji wręczył medal „Zasłużony dla LKS Kmicic” Staroście Częstochowskiemu Krzysztofowi Smeli podkreślając bardzo dobrą współpracę klubu sportowego z Powiatem Częstochowskim.

Dziękuję, za wyróżnienie od LKS Kmicic, od wielu lat jestem już związany z tym klubem. Olimpijczycy, mistrzowie Świata, Polski, w tym Klubie tacy zawodnicy byli i są i będą kolejni – powiedział dziękując Starosta Smela

Następnie Starosta Częstochowski złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Całość sprawozdania  znajdą Państwo klikając w XXII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

W dzisiejszej Sesji uczestniczyli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: Komendant KM PSP w Częstochowie bryg. Marek Radosz oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Częstochowie bryg. Kamil Dzwonnik. Przedstawiona została informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2020 roku. W dalszej części Sesji przystąpiono do procedowania na uchwałami przewidzianymi przyjętym porządkiem.

Porządek obrad, załączniki oraz dokumenty dostępne są TUTAJ.