PCPR poszukuje psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu osobę na stanowisko psychologa .

Miejsce pracy:  ul. Jasnogórska 75, Częstochowa

Wymagania:

wykształcenie wyższe psychologiczne,

pełna zdolność do czynności prawnych, 

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

prawo jazdy kat. B,

obywatelstwo polskie;

co najmniej 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.


Do podstawowych zadań na stanowisku pracy należeć będzie między innymi: 

Przygotowywanie indywidualnych planów szkoleń dla rodzin zastępczych oraz prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Organizowanie spotkań dla rodzin zastępczych o charakterze grupy wsparcia.

Dokonywanie diagnozy psychofizycznej oraz sporządzanie opinii.

Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej. 

Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Prowadzenie psychologicznej interwencji kryzysowej.

Dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz poradnictwo i terapia dla osób pozostających w kryzysie, będących osobami doznającymi przemocy domowej.

 


Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 34 334 33 39.