Ostrzeżenie meteorologiczne


woj. śląskie - pow. częstochowski
Ostrzeżenia meteorologiczne:

Przymrozki

stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -5°C.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 23/2020
Ważne:
Od: 2020-04-07 01:50
Do: 2020-04-07 08:00
Czas wydania: 2020-04-07 01:43
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu