System aktywnej informacji dla pieszych w Skrzydlowie


Oficjalnie oddano do użytku skrzyżowanie w obrębie dróg 1028 S i 1024 S znajdujące się w miejscowości Skrzydlów, gmina Kłomnice. Przedmiotowa inwestycja była szczególnie ważna ze względu na bliskość szkoły podstawowej. Takie okolice stanowią bardzo newralgiczne odcinki pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do czynienia mamy tu z dziećmi, które wymagają szczególnej uwagi w zakresie zapewnienia im bezpieczeństwa. Nowe skrzyżowanie jest bardzo nowoczesne, wyposażone je w system aktywnej informacji dla pieszych, w którego skład działania wchodzą pulsujące światła ostrzegawcze oraz głośniki załączane przez kurtynowy detektor ruchu pieszych PIR wykrywający obecność pieszego w strefie przejścia. Również w nocy przejście jest doskonale widoczne. Nowy rok szkolny w Skrzydlowie będzie znacznie bezpieczniejszy. W przypadku zbliżania się pieszego do przejścia, system detekcji wykrywa ruch i tym samym w odpowiednim czasie uruchamia sygnał dźwiękowy oraz świetlny, które w połączeniu ostrzegają pieszego jak i zbliżających się kierowców o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Jak podkreślali obecni na oddaniu Starosta Częstochowski Krzysztof Smela i Wicestarosta Jan Miarzyński: bezpieczeństwo mieszkańców naszego Powiatu jest priorytetem, a tym bardziej najmłodszych pokoleń, za które szczególnie czujemy się odpowiedzialni. Nie można pozostawiać przypadkowi bezpieczeństwa dzieci. Edukowanie kierowców, informowanie o ograniczeniach prędkości i wyższe kary nie przynoszą oczekiwanych skutków, dlatego wdrażamy rozwiązania wspierające pieszych w zachowaniu rozwagi na przejściach- mówi Starosta Smela Technologia przychodzi nam z pomocą. Mamy nadzieję, że dodatkowe sygnały przypominające o konieczności zadbania o własne bezpieczeństwo pozwolą uniknąć kolejnych zdarzeń. Rodzice od nowego roku szkolnego mogą być bardziej spokojni, bo oprócz opiekunów, nad bezpieczeństwem dzieci będzie czuwał też system. Pamiętajmy, że nic jednak nie zastąpi edukacji i przestrzegania zasad- dodaje Wicestarosta Miarzyński.

Przeprowadzone prace objęły roboty drogowe i organizacyjne związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych na 4 przejściach tj.: likwidacja istniejącego przejścia dla pieszych po północnej stronie na wprost wyjścia ze Szkoły Podstawowej, w tym: obustronne podniesienie krawężnika ograniczającego jezdnię do wys. 12cm, - na dł. 6m, obustronne przebrukowanie zaniżonego na przejściu chodnika do poziomu nowego krawężnika, wykonanie przejścia dla pieszych w nowej lokalizacji, w tym: obustronne obniżenie krawężnika do uzyskania światła 2cm na długości 4m (plus po 1,0 m skos), przebrukowanie kostki bet. na chodniku do poziomu nowego krawężnika, wykonanie nowego chodnika w rejonie opracowania szer. 2,00m, wykonanie organizacji ruchu w rejonie całego skrzyżowania z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.

Nowe skrzyżowanie z pewnością zwróci uwagę podróżnych. 

Łączna kwota zrealizowanego zadania wyniosła 901 705, 29 zł brutto. Udział Powiatu Częstochowskiego wyniósł 38,45 %, Gminy Kłomnice 8,32 %, a Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 53,23 %.