Nieznanice z nową zatoką autobusową

Mieszkańcy gminy Kłomnice mogą już korzystać z chodnika i zatoki autobusowej wykonanej z betonu.

 

Do głównych zalet nawierzchni betonowej można zaliczyć:

- odporność na zużycie i koleinowanie, niezależnie od temperatury,

- niższe koszty utrzymania,

- duża sztywność, która zapewnia dobry rozkład ciężarów na warstwy niższe,

- wysoka wytrzymałość na zmęczenie,

- obniżona hałaśliwość na styku opona-droga,

- odporność na działanie olejów i materiałów organicznych,

- czas eksploatacji dwukrotnie dłuższy niż nawierzchni asfaltobetonowej.

Drugorzędną cechą, ale nabierającą znaczenia, jest jasność nawierzchni z betonu. Wykonana w tej technologii zatoka dla autobusów znacznie odróżnia się od czarnej nawierzchni asfaltobetonowej i może być sygnałem dla kierujących innymi pojazdami, że nie jest to część jezdni przeznaczona dla nich.

Odbioru zatoki dokonali starosta Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński, dyrektor PZD Roman Pakuła oraz Sekretarz Gminy Kłomnice Bożena Lara.