Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego - Powiat Częstochowski


Powiat Częstochowski pragnie zaprosić na konsultacje społeczne które odbędą się:


1.     dnia 15.11.2021r o godz. 16.30 w sali bufetowej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach ul. Sportowa 7A dla mieszkańców gmin Blachownia, Konopiska, Poczesna, Starcza, Kamienica Polska


2.     dnia 16.11. 2021r godz. 16.30 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach ul. Wolności 126 dla mieszkańców gmin Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Rędziny, Mstów


3.     dnia 17.11. 2021r godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy W Przyrowie ul. Częstochowska 7 dla mieszkańców gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Lelów, Janów, Olsztyn


Subregion Północny jest obecnie w trakcie prac z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji gminnych, jak i miejskich. Jednak nie można opracować efektywnego planu mobilności bez Państwa pomocy. Bardzo potrzebujemy opinii osób zamieszkujących nasz region, które korzystają z różnych form mobilności (piesi, rowerzyści, kierowcy). Prosimy o przybycie po 3-4 przedstawicieli dla każdej grupy społecznej tj. seniorzy, rowerzyści, nauczyciele (proponujemy dyrektorów szkół), uczniowie i młodzież dojeżdżająca, których zapraszamy do współpracy przy tworzeniu naszego Planu Zrównoważonej Mobilności min. dla Powiatu Częstochowskiego. Podczas spotkania będziemy pracować warsztatowo abyśmy mogli wspólnie dyskutować, pracować i zgłaszać problemy/potrzeby swojej społeczności, grupy wiekowej, zawodowej, społecznej.


Będziemy rozmawiać i pytać Państwa o doświadczenia związane z 4 obszarami: planowania przestrzennego, kwestii związanych z transportem samochodowym i towarowym; zagadnienia związane z transportem publicznym, bezpieczeństwem, ruchem pieszych i rowerów oraz tego co jest ważne i potrzebne w zakresie potrzeb lepszej organizacji działań z Państwa perspektywy.


Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną bardzo proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.