Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności

 

Od 12 do 13 października 2022  r. odbył  się cykl konferencji w ramach „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”.

Tematyka dotyczyła starych odmian gruszy: wymogów uprawy poszczególnych roślin metodami ekologicznymi, znaczenia dla środowiska naturalnego, wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożytków, późnych pożytków), znaczenia prozdrowotnego roślin uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin w szczególności dla zdrowia dzieci, zagospodarowania zbiorów (wykorzystania) na świeżo i przetwarzania owoców,  konserwacji, zakładania sadów tradycyjnych, szczepienia drzewek, zapobiegania i ochronie przed chorobami i szkodnikami z zastosowaniem metod i środków ekologicznych. 

 Każda z konferencji zakończyła się testem zdobytej wiedzy. Test wiedzy składał się z 30 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznano 1 pkt.

Wszyscy uczestnicy otrzymali sadzonki drzewek gruszy. Przyznano 3 główne nagrody  dla laureatów, którzy wykazali się najlepsza wiedzą.

Przyznano  I, II i III miejsce  o wartości 500, 300 i 200 zł.

I nagroda –Stanisław Nocuń zam. Borowno Kolonia Gmina Mykanów

II nagroda –Piotr Kosela  zam. Borowno Kolonia Gmina Mykanów

III nagroda –Bożena Motłoch zam. Ponik Gmina Janów

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Nagrody wręczyli Starosta Krzysztof Smela wraz z Wicestarostą Janem Mairzyńskim. 

Jutro naszej planety, a co za tym idzie i nas samych zależne jest od przyjętych kierunków dalszego rozwoju cywilizacyjnego świata. Kierunek ten wyznaczą nie globalne w swojej skali działania, ale właśnie, lokalne inicjatywy nakierowane na zrównoważony rozwój. Najważniejszym elementem jest znaczący udział kapitału społecznego pozwalający na szersze włączenie w poczucie odpowiedzialności za środowisko wszystkich organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, placówek oświatowych i wszystkich tych, którzy chcą wspólnie wyznaczyć nowy zielony kurs naszego pięknego Powiatu.

Jak mówił Starosta Częstochowski Krzysztof Smela przekazując gratulację zwycięzcom : W dobie nieodpowiedzialnej konsumpcji i eksploatacji naszego środowiska koniecznym jest podjęcie działań na rzecz ochrony ekosystemu- działań w takiej formule, która pozwoli na jak najszersze włączenie kapitału społecznego naszego powiatu. Tylko wspólnym poczuciem odpowiedzialności za tą najbliższą nam przyrodę otaczającą nas na co dzień jesteśmy wstanie zmieniać na lepsze nasze otoczenie.