Informacja dla pasażerów powiatowej linii

W związku ze wzmożoną ilością pasażerów na linii Częstochowa- Stanisławów, prowadzimy działania mające na celu zwiększenie możliwości obsługi większej liczby pasażerów. W tym celu w najbliższym czasie wprowadzony zostanie dodatkowy środek transportu obsługujący ww. linie w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Ponadto na linii Nakło – Częstochowa kursy  realizowane w godzinach szczytowych realizowane będą środkiem transportu o większej pojemności.