I miejsce w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych

Powiat Częstochowski zdobył pierwsze miejsce w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za projekt scalenia gruntów- obiekt Zawada-Zberezka-Śliwaków, gmina Kłomnice. Otrzymane wyróżnienie najlepiej dowodzi skuteczności aparatu administracyjnego Powiatu Częstochowskiego, która jest efektem wysokich kompetencji i oddania sprawie Pracowników Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Warto przypomnieć także, że w ubiegłorocznej edycji przedmiotowego konkursu Powiat Częstochowski zajął III miejsce. Z roku na rok dzięki wytężonej pracy na rzecz naszych Mieszkańców udaję się jeszcze lepiej realizować podjęte zadania.  W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania po scaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.