Dzień Sołtysa

                                                                             


        11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa, święto to z roku na rok zyskuje na popularności i jest to bardzo dobra informacja, ponieważ rola jaką odgrywają Sołtysi w naszych lokalnych społecznościach jest niezwykle ważna. Warto podkreślić ogrom pracy wkładanej przez naszych Sołtysów w usprawnianie funkcjonowania polskich samorządów i poprawę jakości życia na wsi.

    Sołtysi są głównym motorem napędowym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia w swoich sołectwach realizują liczne działania mające realny wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Wiele jest czynników decydujących o sile i możliwościach rozwojowych regionu, ale jednym z najistotniejszych są mieszkańcy.

            Dlatego ważne jest aby samorządy pomagały w powstawaniu i organizowaniu się środowisk chcących pracować dla swoich wsi, miast dla Polski. Dziś Sołtys jest szczególnie potrzebny, nie administracji, a mieszkańcom. Integrują i aktywizują sąsiadów czyniąc swoje małe ojczyzny bardziej społecznymi i przyjaźniejszymi do życia. Dzięki ich kreatywności każdego roku powstają w całym kraju dziesiątki tysięcy wartościowych wydarzeń. Pamiętajmy o naszych Sołtysach.

Z tej okazji Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wszystkim Sołtyskom i Sołtysom Powiatu Częstochowskiego przekazuje najserdeczniejsze życzenia:


 W imieniu swoim oraz Rady i Zarządu Powiatu Częstochowskiego z okazji Dnia Sołtysa składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz z satysfakcji z wykonywanej na co dzień pracy. Dziękuję Wam za poświęcenie na rzecz rozwoju Powiatu Częstochowskiego i oddanie sprawom Waszych miejscowości i ich Mieszkańców. Wszystkiego najlepszego!

                                                                                         Poniżej, pamiątkowe zdjęcie z 11 lipca 2019 roku Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Częstochowie-spotkanie inicjujące rozpoczęcie działalności Forum Sołtysów Ziemi Częstochowskiej.