Droga w Starym Kocinie oddana do użytku

15 lipca oficjalnie zakończono przebudowę drogi powiatowej 1008S na odcinku Stary Kocin-Nowy Kocin w gminie Mykanów.

W symbolicznym odbiorze drogi uczestniczył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Radny Rady Powiatu Adam Wochal, Dyrektorzy Powiatowego Zarządu Dróg Roman Pakuła i Mariusz Dobrakowski, Radny Rady Gminy Mykanów Jarosław Migoń oraz przedstawiciele wykonawcy drogi. 

Nowa droga o długości ponad 1,5 km zyskała jednolitą szerokość na całym odcinku. Zgodnie z założeniami doprowadzono jezdnię do szerokości 5,5 m (dotychczas było to od 5,2 do 5,5 m). Zakres robót obejmował również wykonanie: podbudowy, krawężników obustronnie ograniczających jezdnię, ścieku przykrawężnikowego, nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów, odwodnienia poprzez wpusty uliczne, studnie rewizyjne i drenaż filtracyjny oraz uporządkowanie terenu i zagospodarowanie trawą.

Wykonawca przebudowy, firma LARIX z Lublińca wykonała wszystkie prace 3 miesiące przed planowanym terminem, który przewidywał zakończenie prac 25 października! Koszt wykonanych robót to ponad 2 mln zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.