Cztery Pory Roku

Zapraszamy do udziału w  V Powiatowym Konkursie- Cztery Pory Roku Oczami Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego wszystkich uczniów

szkół podstawowych klas I-III z terenu powiatu częstochowskiego

Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na samym dole strony, zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem (34)32-29-123

lub e-mail promocja@czestochowa.powiat.pl