ABC Sołtysa

9 października 2019 roku Powiat Częstochowski zorganizował dla Sołtysów z obszaru naszego powiatu prelekcję pt. „ABC Sołtysa”, którą wygłosiła Pani Joanna Iwanicka – redaktor naczelny Gazety Sołeckiej. Wykład podzielony był na dwa panele:

-Rola sołtysa w przeszłości i współcześnie w społecznościach wiejskich,

-Fundusz sołecki jak działa i dlaczego warto go utworzyć.


Dzisiejsze Spotkanie jest kontynuacją zapoczątkowanego przez nas cyklu działań mających na celu wsparcie Sołtysów i Rad Sołeckich. Specyfika obszarowa pracy sołtysów powoduje, że funkcjonują w oddzieleniu od swoich kolegów i koleżanek z innych Gmin, którym de facto brak terytorialnego umotywowania do konsolidacji środowiska. To ogranicza możliwość wymiany doświadczeń, dlatego chcemy tworzyć płaszczyznę porozumienia tego środowiska. Jako Starosta Częstochowski, a wcześniej Wójt Gminy Mykanów zawsze podkreślałem, że gwarancją sprawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego jest dobre partnerstwo z mieszkańcami. Zwróćmy uwagę, że to nie tylko trzeci sektor jest trzonem aktywności obywatelskiej naszego społeczeństwa, ale myślę, że na obszarach wiejskich to przede wszystkim właśnie Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi. Siłę tego środowiska stanowi przywiązanie do lokalnej wspólnoty oraz historyczne, a także ustawowe umotywowanie potrzeby istnienia tej funkcji. Uważam, że dla skutecznej działalności niezbędne są narzędzia w postaci wiedzy, my te narzędzia chcemy naszym Sołtysom przekazać. Dlatego też miejsce ma dzisiejsze spotkanie – powiedział Starosta Częstochowski Krzysztof Smela


Należy wspierać sołtysów, którzy poza realizacją zadań wskazanych ustawą, są inicjatorami przedsięwzięć służących społeczności wiejskiej, wykraczających poza wskazany obowiązek. Ważne jest nie tylko ustrojowe wzmocnienie ich roli przepisami prawa, ale także udzielenie wsparcia merytorycznego. Dynamicznie zachodzące przemiany we współczesnym świecie, wynikające ze stałego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy wymuszają konieczność ciągłego doskonalenia już posiadanych umiejętności oraz zdobywania nowych. Powiat Częstochowski otwarcie wskazuje Sołtysom, że na jego pomoc mogą liczyć zawsze. Nasze wspólne powiązanie przestrzenne i funkcjonalne czyni nas jako Powiat naturalnymi organizatorami integracji środowiska sołtysów wszystkich 16 gmin. Tworzenie nowych kanałów komunikacji z mieszkańcami i zacieśnianie współpracy z lokalną społecznością stanowi żywotny interes Powiatu Częstochowskiego. Wiele jest czynników decydujących o sile i możliwościach rozwojowych regionu, ale jednym z najistotniejszych są mieszkańcy. Dlatego ważne jest, aby samorządy pomagały w powstawaniu i organizowaniu się środowisk chcących pracować dla swoich wsi, miast dla Polski. Dziś Sołtys jest szczególnie potrzebny, nie administracji, a mieszkańcom. Integrują i aktywizują sąsiadów czyniąc swoje małe ojczyzny bardziej społecznymi i przyjaźniejszymi do życia. Dzięki ich kreatywności każdego roku powstają w całym kraju dziesiątki tysięcy wartościowych wydarzeń.