Zmodernizowano drogę w Staromieściu

Mieszkańcy Staromieścia w gminie Lelów mogę już korzystać ze zmodernizowanej drogi powiatowej 1017S.


- Odbudowaliśmy stan pierwotny jezdni i teraz ma ona szerokość 5 m. Prace polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni, poszerzeniu i wzmocnieniu krawędzi, wykonaniu nowej podbudowy, ułożeniu warstw mineralno-bitumicznych i utwardzeniu poboczy – mówi Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Podczas prac trwających od listopada 2022 r. do końca marca 2023 r. przebudowano drogę na długości 850 metrów. 

- Wartość wykonanych robót to ponad 499 tys. zł. Wszystkie prace wykonał Zakład Budowlano - Drogowy DUKT Sp. z o.o. z Włoszczowej – informuje Dyrektor PZD Roman Pakuła.

W oficjalnym przecięciu wstęgi uczestniczyli: starosta Krzystof Smela, członek zarządu Adam Morzyk, radna powiatu Marianna Dziura, Wójt Gminy Lelów Krzysztof Molenda, dyrektorzy PZD Roman Pakuła i Mariusz Dobrakowski oraz przedstawiciele wykonawcy, samorządowcy i mieszkańcy z gminy Lelów.