Zmieniamy dla Was szkołę w Złotym Potoku

Z nowego korytarza i klatki schodowej mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

- W imieniu całej społeczności szkolnej chciałabym podziękować Starostwu Powiatowemu w Częstochowie, że z tak dużą troską pochyla się nad potrzebami naszej szkoły i dba o to, by stawała się coraz piękniejsza. Dzięki Państwa przychylności możemy poszczycić się jedną z najnowocześniejszych baz dydaktycznych. Odwiedzający szkołę goście są pod ogromnym wrażeniem, jak wyposażone są nasze pracownie. Jesteśmy wdzięczni za realizowane projekty – podkreśla dyrektor szkoły Beata Wójcik. - Jeszcze dwa lata temu remont korytarza i klatki schodowej był w sferze marzeń, które teraz się spełniło. Autorkami projektu korytarza są dwie nauczycielki z naszej szkoły: Julia Żurek - nauczycielka przedmiotów zawodowych w architekturze krajobrazu oraz Jolanta Walaszczyk - nauczycielka języka polskiego – dodaje Pani dyrektor.

Remont korytarza na 1. piętrze w budynku dydaktycznym obejmował: likwidację boazerii z płyt pilśniowych, wstawienie nowych drzwi, położenie gładzi gipsowych na ścianach i suficie, licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych, montaż nowych lamp oświetleniowych, wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz zakup wygodnych sof dla młodzieży szkolnej.

- Cieszymy się z każdego postępu. Ta szkoła ma wiele przejawów bardzo dobrej działalności i to jest kolejny. Mamy również satysfakcję, że jeżeli fundusze się znajdują, to zostają wykorzystywane w tak dobry sposób. Dziękuje wszystkim, którzy włączają się rozwój tej placówki – podkreśla Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

W budynku wyremontowano także klatkę schodową. W trakcie prac: zlikwidowano boazerię z płyt pilśniowych, położono stopnie schodowe z płytek ceramicznych, położono gładzie gipsowe na ścianach i suficie oraz zamontowano barierki ze stali nierdzewnej.

- Z tą szkołą mam kontakt od 20 lat i widzę, jak się zmieniała. Przebudowa kotłowni, termomodernizacja, orlik, remont internatu, zagospodarowanie zieleni, drogi dojazdowe, nowe pracownie. Teraz za kwotę ponad 342 tys. zł wyremontowano korytarz i klatkę schodową. Każdy z dyrektorów kierujących tą jednostką przyczynił się do jej rozwoju – zauważa wicestarosta Jan Miarzyński.