Zmiana siedziby Punktu Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej

z siedzibą 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Jasnogórska 75

42-200 Częstochowa

tel. (034) 334 33 27 (prawnik i pracownik socjalny) pok. nr 8

tel. (034) 334 33 25 (psycholog) pok. nr 3 

e-mail: zpz@pcprczwa.pl


GODZINY DYŻURÓW 


Dyżury psychologa: 

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz: 15:00 - 18:00

Dyżury prawnika:

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz: 15:00 - 18:00

Dyżury pracownika socjalnego:

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz: 15:00 - 18:00