Zmiana adresu i telefonów PCPR

Z dniem 1 lipca 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zmienia siedzibę i będzie mieścić się przy ul. Jasnogórskiej 75 (róg ulicy Żwirki i Wigury i ul. Jasnogórskiej), 42-217 Częstochowa.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Bezpośrednia obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.

Dyżury Punktu Interwencji Kryzysowe: pierwsze cztery wtorki miesiąca w godz. 15.00-18.00


Poniżej  numery telefonów do poszczególnych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.