Złóż wniosek do PFRON


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Częstochowskiego do składania wniosków o dofinansowanie:


uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (w kolejności daty wpływu),


zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w tym:

a) do 80% zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,          

b) do 60% zaopatrzenia w środki pomocnicze tylko w przypadku aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób niepełnosprawnych powyżej 26 roku życia, 

c) do 80% zaopatrzenia w pozostałe przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 


do 80% likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:

a) z ograniczeniem maksymalnej kwoty przyznanego dofinansowania do 40 000 zł w przypadku budowy podjazdu bądź zakupu i montażu platformy przychodowej,

b) z ograniczeniem maksymalnej kwoty przyznanego dofinansowania do 50 000 zł w przypadku  zakupu i montażu platformy dźwigowej (windy),

c) z ograniczeniem maksymalnej kwoty przyznanego dofinansowania do 10 000 zł w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

d) do 1 000 zł w przypadku zakupu sprzętu elektronicznego lub oprogramowania,

e) do  1 000 zł w przypadku zakupu rowerka trójkołowego, 

f) do 1 500 zł w przypadku zakupu łóżka rehabilitacyjno-ortopedycznego,

g) do 3 000 zł w przypadku zakupu przystawki do wózka inwalidzkiego,

h) do 25 000 zł w przypadku zakupu krzesła przyschodowego. Aktualne wzory wniosków oraz informacje na temat możliwości osobistego załatwienia sprawy dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie: www.czestochowa.powiat.pl/pcpr

Wnioski składane w formie papierowej można również wysłać pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 , 42-217 Częstochowa. 

Szczegółowych informacji dot. ww. wsparcia udzielają pracownicy Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.