Zdalna Szkoła

 

Obecna sytuacja szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wymusiła nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych w związku z zamknięciem szkół. Brak możliwości realizacji programu edukacyjnego w tradycyjnej formie spowodował konieczność zdalnych zajęć lekcyjnych. Niestety wielu uczniów  nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

W ramach projektu Zdalna Szkoła finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Częstochowski przekazał na rzecz uczniów placówek oświatowych : Zespołu Szkół w Koniecpolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej sprzęt komputerowy w postaci laptopów oraz tabletów  z  przeznaczeniem do umożliwienia uczestniczenia w zdalnym nauczaniu.

Wykluczenie cyfrowe wciąż jest aktualnym tematem dotyczącym naszego społeczeństwa, ograniczenie w dostępie do techniki informatycznej zweryfikowane zostało obecną sytuacją. Oświata stanowi jeden z priorytetów Zarządu Powiatu Częstochowskiego, który korzystając z możliwości powstałych w wyniku współpracy resortów edukacji i cyfryzacji skutecznie zareagował na braki sprzętowe wśród uczniów.