Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości Budowa Rurociągu produktowego Boronów Trzebinia

Budowa rurociągu produktowego Borownów-Trzebnia 

Zawiadomienie oraz zestawienie działek w załącznikach