Zatoka autobusowa w Zawadzie, gm. Kłomnice

Już jest! 6 listopada bieżącego roku odebrana została nowo wykonana zatoka autobusowa w miejscowości Zawda, gm. Kłomnice. O płynności ruchu na drogach decyduje nie tylko jakość nawierzchni czy szerokość drogi, ale także stan obiektów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem ruchu. Przedmiotowa inwestycja niebędąca na pierwszy rzut oka spektakularną, choćby w kwestii powierzchniowej stanowi strategiczny element drogi, na której kursują przewoźnicy świadczący usługi z zakresu transportu zbiorowego.  

 

Całość przedsięwzięcia kosztowała 158.043,13 zł  brutto. W inwestycji w ramach porozumienia w wysokości 50% partycypował Powiat Częstochowski oraz Gmina Kłomnice.

Zakres zrealizowanych prac :

- zatoka autobusowa z kostki granitowej 120 m2;

- ciągi piesze/peron autobusowy z kostki betonowej – 80,00 m2;

- nakładka bitumiczna – 192 m2.

Jest to kolejna inwestycja podkreślająca bardzo dobrą i efektywną współpracę Powiatu Częstochowskiego z lokalnymi samorządami gminnymi na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie realizuje bądź jest na etapie oddawania wielu inwestycji drogowych. Każdego roku na podstawie oceny własnej i oczekiwań Mieszkanek i Mieszkańców podejmowane są kolejne modernizacje i remonty dróg powiatowych.  Odbioru zatoki dokonali Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Wice Starostą Janem Miarzyńskim.