Zasady dofinansowania zaopatrzenia osób z niepełnosprawnościami w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny ze środków finansowych PFRON w 2024 r.

Zasady dofinansowania zaopatrzenia osób z niepełnosprawnościami w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny ze środków finansowych PFRON w 2024 r.

 

Uchwałą nr 1206/2023 z dnia 12.12.2023 r. Zarząd Powiatu Częstochowskiego określił kryteria dofinansowania zaopatrzenia osób z niepełnosprawnościami w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 r.

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych PFRON oraz stale rosnącą liczbą wniosków niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Częstochowskiego o dofinansowanie zaopatrzenia osób z niepełnosprawnościami w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny przyjmuje się zasadę dofinansowania obniżające je do:

80% wysokości dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

60% wysokości dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, jednak nie więcej niż 5.000 zł. Uchwała określa również, że dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r. nie będzie realizowana.

           

Pełna treść uchwały w załączniku.