Zasady dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków finansowych PFRON w 2024 r.


 

Uchwałą nr 1208/2023 z dnia 12.12.2023 r. Zarząd Powiatu Częstochowskiego określił kryteria dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 r.

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych PFRON oraz stale rosnącą liczbą wniosków niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Częstochowskiego o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki przyjmuje się zasadę dofinansowania do 60% kosztów jednego przedsięwzięcia realizowanego przez ten sam podmiot, jednak nie więcej niż 10.000 zł.

 

Pełna treść uchwały w załączniku.