Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych PFRON w 2024 r.

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych PFRON w 2024 r.

 

Uchwałą nr 1207/2023 z dnia 12.12.2023 r. Zarząd Powiatu Częstochowskiego określił kryteria dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 r.

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych PFRON oraz stale rosnącą liczbą wniosków niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Częstochowskiego o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przyjmuje się następujące zasady dofinansowania.

1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych obniża się do 80% kosztów przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób z niepełnosprawnościami poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego posiadających znaczny stopień niepełnosprawności wydany z powodu itp. dysfunkcji narządu ruchu oraz zamieszkujących wspólnie z innymi osobami z niepełnosprawnościami.  Dofinansowanie ogranicza się do maksymalnej kwoty:

40.000 zł w przypadku budowy podjazdu bądź zakupu i montażu platformy przyschodowej,

50.000 zł w przypadku zakupu i montażu platformy dźwigowej (windy),

5.000 zł  w przypadku likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.

2. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych obniża się do 80% wysokości kosztów przedsięwzięcia jednak nie więcej niż:

2.000 zł w przypadku zakupu łóżka rehabilitacyjno- ortopedycznego,

2.000 zł w przypadku zakupu rowerka trójkołowego,

25.000 zł  w przypadku zakupu krzesła przyschodowego,

3.000 zł w przypadku zakupu przystawki do wózka inwalidzkiego,

4.000 zł w przypadku zakupu roweru typu tandem.

3.    Likwidacja barier technicznych dofinansowanie zakupu sprzętu AGD nie będzie realizowana.

4. Dofinansowanie likwidacji barier  w komunikowaniu obniża się do 80%  kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż:

1.000 zł w przypadku zakupu sprzętu elektronicznego lub oprogramowania,

5.000 zł w przypadku specjalistycznego treningu mowy.

 

Pełna treść uchwały w załączniku.