Zarządzenie w sprawie naboru członków do komisji konkursowej