Zaproszenie do udziału w ankiecie PFRON

Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnienia krótkiej ankiety, której celem jest poznanie Państwa potrzeb dotyczących aktywności społecznej, obywatelskiej oraz kontaktów z administracją publiczną.


Ankieta jest aktywna do 6 września 2022 r.


https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9