Zaproszenie do udziału w ankiecie PFRON

Zaproszenie do udziału w ankiecie PFRON

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnienia krótkiej ankiety badawczej.

Jej celem jest rozpoznanie jakiego rodzaju technologii wspomagających najbardziej Państwo potrzebują oraz czy są Państwo zainteresowani ich wypożyczeniem.

Ankieta jest aktywna do 19 sierpnia 2022 r.

Link do ankiety: https://bit.ly/3Qhinhj