Zapraszamy na XXV Sesję Rady Powiatu

XXV Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXV Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/XXV/2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/XXV/2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 3/XXV/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2020 roku, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski, druk nr 4/XXV/2021.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 5/XXV/2021,

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nadającej statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XXV/2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 7/XXV/2021.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 8/XXV/2021.

15. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

16. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

17. Zamknięcie obrad XXV Sesji.


Projekty uchwał dostępne TUTAJ