Zapraszamy na konferencje „Ekologiczna Zagroda 2019”

Zapraszamy na konferencje „Ekologiczna Zagroda 2019” . Konferencja organizowana jest w nawiązaniu do konkursu „Ekologiczna Zagroda 2019” i  ma na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod i celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.

Konferencja odbędzie się w dwóch terminach 10 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej  Starostwa Powiatowego w Częstochowie  oraz 11 czerwca 2019 r. w Zajeździe u Hermanów, przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Olsztynie. W ramach propagowania konkursu „Ekologiczna Zagroda 2019” odbędą się warsztaty terenowe w dniu 17 czerwca, w trakcie których chcielibyśmy zapoznać zainteresowane osoby tematem odnawialnych źródeł energii. O szczegółach warsztatów poinformujemy podczas konferencji.


Zainteresowanych udziałem w konferencji  proszę o dostarczenie formularzy  do Starostwa Powiatowego w Częstochowie pocztą, osobiście pok. 215  lub  przesłanie zgłoszeń drogą emailową na adres: odpady@czestochowa.powiat.pl.