Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu do odwołania.


Zakaz ten zostaje wprowadzony na podstawie art. 26 ust.3 pkt 1 Ustawy o lasach.


Zakazem zostają objęte tereny leśnictwa Dąbrowa Zielona.