XXXIX Sesja

Zapraszamy na XXXIX Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się 4 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym.


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022 – 2028, referent skarbnik A.Osadnik-Trzepizur, druk nr 1/XXXIX/2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2022 rok, referent skarbnik A.Osadnik-Trzepizur, druk nr 2/XXXIX/2022.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej A. Wochal, druk nr 3/XXXIX/2022.

10. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

11. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

12. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji.


Projekty uchwał