XXX Lat Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Starym Koniecpolu


W ciągu ostatnich 30 lat zaszły wielkie zmiany, w jakości życia osób niepełnosprawnych, a także w powszechnej świadomości społecznej – stosunku Polaków do niepełnosprawności. Jest to efekt pracy pełnej poświęcenia i poczucia misji stowarzyszeń właśnie takich jak KSON w Starym Koniecpolu. Jak mówił obecny na wydarzeniu członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Gwidon JelonekMinione 30 lat to tysiące osób, które dzięki Wam otrzymały nie tylko pomoc, ale szansę na nowe, lepsze życie. Zasługi te są nieocenione! Dziękuję za każdą chwilę poświęconą osobom niepełnosprawnym, ale także ich rodzinom, których sytuacja bez Waszej obecności byłaby z pewnością zupełnie inna.

Misją KSON w Starym Koniecpolu jest świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej, organizacyjnej, moralnej, duchowej, oświatowo-wychowawczej, prawnej i medycznej. Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi w myśl idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym, zgodnie z duchem Ewangelii i nauką społeczną Kościoła. Jest to ogromnie cieszące, że na terenie Powiatu Częstochowskiego funkcjonują, tak ważne i potrzebne placówki.

Również my całą redakcją Częstochowskich Wieści Powiatowych życzmy całej społeczności KSON w Starym Koniecpolu wszystkiego najlepszego. Wierzymy, że spotykając się na kolejnych Jubileuszach będą mogli Państwo dzielić się świadectwami tego, że Polska w coraz większym stopniu jest przyjazna osobom niepełnosprawnym.