XXIV Sesja Rady Powiatu

Zapraszamy na XXIV Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się 22 kwietnia 2021 o godz. 10:00 w trybie zdalnym.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIV Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Złożenie ślubowania przez radną Joannę Tekiela.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu częstochowskiego w 2020 roku, referent Powiatowy Lekarz Weterynarii A. Sosnowski.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/XXIV/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/XXIV/2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 23 lutego 2021 roku, referent przewodniczący rady A.Kubat, druk nr 3/XXIV/2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, referent sekretarz H. Sobel, druk nr 4/XXIV/2021

13. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat..

14. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

15. Zamknięcie obrad XXIV Sesji.


Projekty uchwał dostępne TUTAJ