XXI Dożynki Powiatu Częstochowskiego już za nami

Mieszkańcy Powiatu Częstochowskiego spotkali się w niedzielę 29 sierpnia na błoniach przy hali sportowej w Kłomnicach, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony.


Obchody dożynkowe rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, po której nastąpiło powitanie wszystkich zgromadzonych przez gospodarzy dożynek, Starostę Częstochowskiego Krzysztofa Smelę i Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka. Zaszczytne miano starostów dożynek sprawowali Danuta i Mirosław Symilakowie, którzy przekazali samorządowcom chleb dożynkowy.Bez gwarancji zapewnienia dostępności dobrej jakościowo żywności obywatelom nie można mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie i stabilności Państwa. Półki w sklepach uginają się od produktów, można mówić tu o różnicach w zasobności portfeli konsumenta, jednak zjawisko głodu w Polsce jest pojęciem nieistniejącym. W tym momencie należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czyją zasługą jest taki stan rzeczy. Ten stan rzeczy jest to efekt ciężkiej pracy polskiego rolnika. 

Nie samym rolnictwem żyje nowoczesna wieś. Warto w tym momencie podkreślić kluczową rolę lokalnych działaczy społecznych. Realizują oni ważną misję budowania lepszego jutra obszarów wiejskich i małomiasteczkowych. W trakcie Dożynek Powiatu Częstochowskiego Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk udekorował złotą odznaką za „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” Stanisława Matuszczaka Sołtysa wsi Kłomnice. Jak komentował Radny Gmitruk - to właśnie dzięki pracy takich ludzi jak Stanisław Matuszczak mniejsze miejscowości przestają być sypialniami miast, a stają się prawdziwym domem, gdzie chcemy działać, tworzyć i integrować się.


Jeśli Dożynki, to koniecznie wieńce, które przygotowały i zaprezentowały: 

KGW z Blachowni

KGW Lipowianki z Cielętnik (Dąbrowa Zielona)

Zespół Dożynkowy z Gminy Kamienicy Polskiej

KGW„Pabianki” (Janów)

Koło Gospodyń Wiejskich z Kłomnic

KGW „Kalina ” Stary Koniecpol

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Konopiska

Zespół „Ale! Babki” ( Gmina Kruszyna)

Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki” (Gmina Lelów)

Koło Gospodyń Wiejskich Mstowianki (Gmina Mstów)

Zespół Śpiewaczo Obrzędowy„Borowianki”(Gmina Mykanów)

Koło Gospodyń Wiejskich ze Słowika (Gmina Poczesna)

Koło Gospodyń Wiejskich z Sygontki (Gmina Przyrów)

Zespół  Kościelanki z Kościelca (Gmina Rędziny)

Koło Gospodyń Wiejskich Starczanki

Wieńce były przepiękne i z pewnością wymagały ogromu pracy i talentu od swoich twórczyń. 


Jak dobrze wiadomo, Gmina Kłomnice jest słodka, a jej lokalnym produktem, którym może się pochwalić, jest miód. XXI Dożynkom Powiatowym towarzyszyło Święto Pszczoły.

Podsumowano także Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA  2021”. Konkurs ma szeroki zakres, gdyż obejmuje wszystkie domostwa na terenach wiejskich naszego powiatu, nie tylko zagrody, w których odbywa się towarowa produkcja rolnicza. Ważna jest nie tylko estetyka zagród, ocenie podlegały również takie kwestie jak: gospodarowanie odpadami, w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sadów  i innych form wytwarzania żywności na samozaopatrzenie własnej rodziny, szczególnie metodami rolnictwa ekologicznego. Kryteria oceny zagród w konkursie „Ekologiczna Zagroda” ukierunkowane są na propagowanie proekologicznych praktyk zawartych  w „Kodeksie dobrej praktyki rolniczej” -  (Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  oraz  Ministerstwo  Środowiska  – Warszawa, 2002 r.). Kodeks ten jest zbiorem przyjaznych środowisku praktyk, których stosowanie zapewnia zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. Najważniejszym celem KDPR jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie wody - głównego zasobu środowiska oraz gleby, powietrza i krajobrazu.

Przestrzeganie tych zasad obowiązuje aktualnie wszystkich rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie pod groźbą sankcji za ich nieprzestrzeganie. Zarząd Powiatu Częstochowskiego patronuje inicjatywie Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2021”, tym samym wspierając wdrażanie prawidłowych zachowań na terenie naszego powiatu. Etap gminny konkursu przeprowadziło 5 gmin. Pozostałe gminy zgłosiły do konkursu po 1 zagrodzie. Każda zgłoszona zagroda została poddana ocenie w czasie wizytacji zagród przez komisję konkursową. Nie przyznano pierwszej nagrody, przyznano za to dwie równorzędne II nagrody, trzy III nagrody oraz 6 wyróżnień. Dzięki przyznaniu dofinansowania puli nagród ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakupiono atrakcyjne  nagrody. Etap gminny również został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 


W  konkursie „Ekologiczna Zagroda 2021” nagrodzono następujące zagrody:


Za Udział:

Justyna Ślosarczyk z Rudnika Małego 

Maria Kisiel ze  Słowika  

Małgorzata I Andrzej Wypchlak z Blachowni

Przemysław Krzyszczyk z Rędzin 

Janusz Lamch ze Staropola 

Wyróżnienia:

Agata I Arkadiusz Chrzan z Załęża 

Katarzyna I Paweł Zymek z Podlesia 

Beata I Andrzej Grzelka ze Skrajniwy 

Grażyna Wąsikiewicz z Teklinowa 

Joanna Kubara z Kamienicy Polskiej

Ryszard Czaja z Aleksandrii II


III Miejsca:

Ewelina Kędzior z Żurawia (Janów)

Piotr Służałek ze Mstowa

Marcin Mermer z Turowa (Olsztyn)


II Miejsca:

Alicja I Michał Kwapisz z Borowna (Mykanów)

Alicja Niemczyk z Adamowa (Kłomnice)Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne w wykonaniu lokalnych zespołów. Finałowy koncert dla publiczności dały Zespoły Duetu Gajda i Zespół Cygański Hitano. W trakcie wydarzenia można było skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej, a także odwiedzić stoiska reprezentujące wszystkie 16 gmin naszego Powiatu.