XX DOŻYNKI POWIATOWE W KONIECPOLU

Na terenie Zespołu Szkół w Koniecpolu zorganizowano dożynki powiatu częstochowskiego, podczas których uczestnicy świętowali zakończenie tegorocznych zbiorów. Przedstawiciele gmin niezwykle licznie stawili się na miejscu zbiórki, formując tradycyjny korowód dożynkowy. Tak rozpoczęły się kolejne dożynki, w tym roku zorganizowane przez Starostę Częstochowskiego Krzysztofa Smelę i burmistrza Koniecpola Ryszarda Suligę.

Gmina Koniecpol położona na wschodnich rubieżach Powiatu Częstochowskiego była w tym roku gospodarzem kolejnych Dożynek Powiatowych. Pięknie udekorowany Koniecpol przywitał licznie przybyłych gości, na czele z samorządowcami, kołami gospodyń wiejskich, ludowymi zespołami śpiewaczymi i instytucjami działających na naszym terenie. Po udekorowaniu gości dożynkowymi kotylionami korowód skierował się na plac szkolny, gdzie uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej.

Starosta Częstochowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol jako gospodarze obchodów dożynkowych powitali przybyłych i podziękowali w szczególności rolnikom za ich prace na roli, w gospodarstwach oraz ich wkład w życie Powiatu i Państwa. Pracę Rolnika symbolizuje chleb jako jej wynik. Tym właśnie chlebem gospodarze podzielili się ze wszystkimi uczestnikami koniecpolskich dożynek. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i  podziękowań: Panu Bogu za plony, a  ludziom za trud. To jednak również czas  refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie – aby  było z czego dożynkowy chleb upiec i  aby go sprawiedliwie podzielić – mówił starosta częstochowski.

Wśród zgromadzonych gości było wielu ważnych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz osób, którym dobro polskiej wsi  i rolnictwa jest szczególnie bliskie. W uroczystościach brały udział, także delegacje zagraniczne, m.in. z Rejonu Śniatyńskiego na Ukrainie.

Warto podkreślić, że każda z osób zabierających głos podkreślała rangę Dożynek, jako Święta Rolnika. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński podkreślił, że wieś pozostaje nieustannie ostoją wartości i tradycji, tak pożądanych w dzisiejszych czasach. Natomiast Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk przypomniał o walce chłopów w obronie Ojczyzny, walczących z niemieckim najeźdźcą w szeregach Wojska Polskiego, a później Batalionów Chłopskich. 

Nieodzownym elementem każdych dożynek są występy artystyczne. W tym roku uroczystości uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Koniecpola, która zaprezentowała ciekawe aranżacje znanych przebojów oraz utworów muzyki filmowej. Oczywiście nie zabrakło oczekiwanych przez wszystkich występów zespołów ludowych z naszego regionu. 

Podczas dożynek ogłoszono zwycięzców następujących konkursów: PRZODUJĄCY PRODUCENT ROLNY, EKOLOGICZNA ZAGRODA, WIENIEC DOŻYNKOWY.