XLVI Sesja Rady Powiatu

Zapraszamy na XLVI Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się 20 kwietnia 2023 o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XLVI Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu częstochowskiego w 2022 roku, referent Powiatowy Lekarz Weterynarii A. Sosnowski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023 – 2030, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 1/XLVI/2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2023 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 2/XLVI/2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 3/XLVI/2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Rejonu Kołomyjskiego w Obwodzie Iwanofrankiwskim w Ukrainie, druk nr 5/XLVI/202, referent naczelnik Wydziału ZO A.Ujma.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej, druk nr 5/XLVI/2023, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.

13. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

14. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

15. Zamknięcie obrad XLVI Sesji.


Projekty uchwał