XIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbyła się z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa sanitarnego


Dzisiejsze  obrady zdominowane zostały przez sprawy związane z obecnie trwającym stanem epidemii na terenie kraju, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela podkreślił gotowość służb Powiatu Częstochowskiego stale monitorujących sytuację na terenie powiatu. Zaznaczył także, że prowadzona jest współpraca w zakresie zwalczania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, służbami Wojewody oraz służbami mundurowymi. Poinformował także, że pierwszy przypadek zakażenia na terenie powiatu częstochowskiego odnotowano 18 marca 2020 roku w gminie Blachownia, kolejne dwa pozostałe zachorowania zostały stwierdzone na terenie gminy Mykanów w miejscowości Borowno i Mykanów.

Obecnie nie zanotowano nowych zachorowań na terenie powiatu częstochowskiego. Zarząd Powiatu Częstochowskiego uruchomił rezerwę z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących i innych materiałów niezbędnych dla zmniejszania ryzyka potencjalnego zakażenia.

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela powołał Roboczy Sztab Kryzysowy, który zajmuje się opracowywaniem wszystkich informacji i szybko rozwiązuje pojawiające się problemy. Starostwo Powiatowe w Częstochowie wraz ze swoimi jednostkami pracuje w trybie ograniczonym, ale pracownicy nieprzerwanie wykonują swoje obowiązki. Często otrzymujemy pytania o terminy odbioru dokumentów (najczęściej dotyczy to Wydziału Komunikacji). Pragniemy uspokoić, że wszystkie terminy zostaną wydłużone, a kary nie będą naliczane.

 Będziemy od dziś kupować nowy asortyment, kombinezony, maski ochronne, na respiratory nas nie stać. Co stwierdzamy wszyscy, musi pojawić się interwencja państwa, żeby zarówno producenci, jak i dystrybutorzy nie żerowali nadmiernie i nie próbowali się dorobić. Jest to taki czas, że w trakcie kryzysu niektórzy robią fortuny. Tak nie powinno być. Mamy nadzieję, że zostaną wprowadzone takie rozwiązania, żebyśmy przy okazji ponoszenia kosztów epidemii, nie ponosili ich nadmiernie. Życzmy sobie, żeby to się zatrzymało - mówił Starosta Smela

Zarząd Powiatu przeznaczył 30 tys. zł z rezerwy kryzysowej na uzupełnienie stanów magazynowych w niezbędne środki higieny, dezynfekcji  i ochrony dla pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych. W miarę potrzeb władze powiatu są gotowe do uruchomienia kolejnej transzy pomocowej. Wydział Zarządzania Kryzysowego zadysponował środki ochrony oraz łózka polowe dla Domów Pomocy Społecznej w celu utworzenia wewnętrznych sal kwarantannowych. Szpital  w Blachowni otrzymał łóżka, namiot polowy oraz nagrzewnicę. Zgodnie z wytycznymi wojewody, lokalne samorządy są zobowiązane do wyznaczenia i przygotowania miejsc kwarantanny. Wydział Zarządzania Kryzysowego w konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i wojewodą śląskim wytypował dwa obiekty do przeprowadzania kwarantanny. Jest to internat przy Zespole Szkół w Złotym Potoku oraz pałac w Nieznanicach. W kolejnej części sesji pracowano zgodnie z porządkiem obrad.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XIV Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 7/XIV/2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K.Toczko, druk nr 8/XIV/2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 9/XIV/2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 1/XIV/2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 rok, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 2/XIV/2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 3/XIV/2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach, referent dyr. PCPR K.Buchajczuk, druk nr 5/XIV/2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XIV/2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Częstochowski od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadań w zakresie utrzymania zimowego odcinków dróg powiatowych, referent dyrektor PZD B. Zalewska, druk nr 10/XIV/2020.

16. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

17. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

18. Zamknięcie obrad XIV Sesji.

http://powiatczestochowski.esesja.pl/posiedzenie/c203f259-ff7f-4Sytuacja monitorowana jest na bieżąco. Poniżej przedstawiamy Raport dobowy, stan na godzinę 7:00 26 marca 2020 roku dotyczy powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy
- ilość osób zakażonych łącznie: 7 z czego 3 osoby z terenu powiatu częstochowskiego : 2 osoby gmina Mykanów, 1 osoba gmina Blachownia
- ilość osób objętych kwarantanną powiat: 205
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym powiat: 204
- ilość osób diagnozowanych w kierunku SARS-COV – 2 powiat: 41
- ilość osób w izolacji domowej powiat: 3
- ilość osób objętych kwarantanną miasto: 316
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym miasto: 261
- ilość osób diagnozowanych w kierunku SARS-COV – 2 miasto: 35
- ilość osób w izolacji domowej miasto: 5