XIII SOBÓTKOWE NOCNE MARSZE na ORIENTACJĘ

 

 

XIII SOBÓTKOWE

NOCNE  MARSZE na ORIENTACJĘ

 

PUCHAR WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W MARSZACH NA ORIENTACJĘ

 

 

1.       ORGANIZATORZY:

·         Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie

·         SKKT PTTK „AZYMUT” przy IX LO im. C. K. Norwida w Częstocho­wie

   przy wsparciu finansowym :

Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta w Częstochowie

 

2.       TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

Impreza odbędzie się 26/27 czerwca 2020 r. w okolicach Olsztyna  bez względu na pogodę.

 

3.       KIEROWNICTWO IMPREZY

Budowniczy tras, sędzia główny: Adam Matczak – PInO 400

Sekretariat SKKT PTTK „Azymut”

 

4.       TYP, FORMA  i KATEGORIE IMPREZY:

Turystyczna, nocna, o różnej skali trudności

 

Impreza będzie rozgrywana na etapach o różnej trudności w kategoriach:

 

ETAP ŁATWY:

TM – ur. w 2004 – 2006                                zespoły 1-3 osobowe

TW65 – ur. w 1955 i wcześniej                     zespoły 1-2 osobowe 

 

ETAP ŚREDNI:

TJ   – ur. w 20002003                                zespoły 1-2 osobowe 

TW50 – ur. w 1956 –1970                 zespoły 1 osobowe 

 

ETAP TRUDNY:

TS  – ur. w 1999 i starsi                     zespoły 1 osobowe 

 

 

Impreza dodatkowa: „Jeden PK”  - kategoria TO ( otwarta dla wszystkich).

Impreza będzie rozgrywana ze startu wspólnego.

 

 

5.       MAPY I TEREN:

Mapy kolorowe, w skalach różnych, teren zróżnicowany. Trasy łatwe w rozumieniu organizatora.

 

6.       BAZA IMPREZY:

Teren „suchego zalewu” pod Sokolimi Górami przy drodze Olsztyn-Biskupice.

Start zespołów  godz. 22. 30.

Sekretariat zawodów czynny od godz. 20. 30.

Zakończenie imprezy ok. 2.00

Powrót do Częstochowy  autobusem organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorowi.

 

7.       ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:

·         plakietka okolicznościowa,

·         porcja kiełbasy na ognisko,

·         potwierdzenie pkt na OInO.

·         materiały startowe

·          nagrody i dyplomy dla zwycięzców

 

8.       ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:

Zgłoszenia przyjmuje biuro Regionalnego Oddziału PTTK  Częstochowie al. NMP 39/41

do dn. 23. 06. 2020 r. (wtorek)

w dni robocze w godz. 13. 30 – 18. 00.             tel. 34 324-21-20.

lub elektronicznie pttkregczwa@op.pl

 

Wpisowe wynosi:       13,00 ,

                                   12,00 – członkowie PTTK, z opłaconymi składkami na 2020 rok,

                        6,00 – opłata za przejazd   tam i z powrotem autobusem organizatora.

Odjazd autokaru godz. 19.00 ul. Focha  “Auchan”. Zgłoszenie po terminie powoduje podwojenie wpisowego.

UWAGA !  Uczestnicy biorący udział w Sobótkowych MnO po raz piąty płacą wpisowe w wysokości 50%!

Potwierdzenie udziału w poprzednich czterech Sobótkowych MnO należy przedstawić w sekretariacie podczas imprezy.

 

9.    PUNKTACJA:      Zgodna z obowiązującymi zasadami Punktacji KInO ZG PTTK .

10. UWAGA:

organizatorzy zastrzegają prawo do odwołania imprezy w przypadku małej ilości zgłoszeń lub ograniczeń prawnych. O tym fakcie powiadomimy osoby zgłoszone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

11.    USTALENIA KOŃCOWE:-

W przypadku nie zgłoszenia się uczestników na mecie wpisowe nie podlega zwrotowi, a świadczenia nie będą wydawane.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim i przez osoby trzecie.

Protesty należy składać do 15 minut po ogłoszeniu wyników.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

 

 

                 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ IMPREZIE ŻYCZYMY SUKCESÓW