Wzmocnijmy rolę Sołtysów

11 lipca w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się spotkanie inicjujące rozpoczęcie działalności Forum Sołtysów Ziemi Częstochowskiej.

W dzisiejszym wydarzeniu udział wzięło ponad 70 Sołtysów reprezentujących wszystkie 16 gmin naszego Powiatu. Starosta Częstochowski zadeklarował swoje wsparcie w trakcie budowania Forum Sołtysów Ziemi Częstochowskiej, jednocześnie podkreślając istotę samorządności i niezależności przyszłego tworu. W trakcie otwartej dyskusji przyjęto plan dalszego organizowania środowiska i tworzenia podstaw organizacyjnych.  Ustalono także datę kolejnego spotkania. Ogromnie cieszy  wysoka frekwencja, która świadczy nie tylko o potrzebie realizowania podjętej przez Powiat Częstochowski inicjatywy, ale przede wszystkim o  potencjale mieszkańców naszych Gmin. Sołtysi są głównym motorem napędowym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia w swoich sołectwach realizują liczne działania mające realny wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Wiele jest czynników decydujących o sile i możliwościach rozwojowych regionu, ale jednym z najistotniejszych są mieszkańcy. Dlatego ważne jest aby samorządy pomagały w powstawaniu i organizowaniu się środowisk chcących pracować dla swoich wsi, miast dla Polski. Dziś Sołtys jest szczególnie potrzebny, nie administracji, a mieszkańcom. Integrują i aktywizują sąsiadów czyniąc swoje małe ojczyzny bardziej społecznymi i przyjaźniejszymi do życia. Dzięki ich kreatywności każdego roku powstają w całym kraju dziesiątki tysięcy wartościowych wydarzeń. Pamiętajmy o naszych Sołtysach.